Home
Conference thesises PDF Print E-mail

2007

1. Сіома І.Б. „Стійкість до високих концентрацій Hg2+ відкрита в антарктичних мікробіоценозах” // ІІІ Міжн. конф. «Біорізноманіття. Екологія. Еволюція. Адаптація» (Одеса, 15-18 травня 2007 р.). Р. 207.

2008

1. Таширев О.Б. III Міжнародний форум «Відходи виробництва та споживання». 9-11 квітня 2008 р, м.Київ / Новітні промислові біотехнології одержання альтернативних джерел енергії, утилізації твердих побутових відходів та очистки стічних вод. Електронні інформаційні матеріали (CD).

2. Ігнатов М.Ю., Криштаб Т.П., Стогній М.А. Антиалкогольний і антинаркотичний мікробний препарат. IX Українська науково-практична конференція «Довженковські читання». 8-9 квітня 2008 р., м. Харків, с 176-178.

3. Таширев О.Б. «Нові мультифункціональні природоохоронні біотехнології». Міжнародний ярмарок інвестиційних, інноваційних та гуманітарних проектів «Україна відкрита для інвестицій», 17-18 квітня 2008 р. Секція 3. «Стратегічні пріоритети та інновації – міст у майбутнє»/ Інвестиційний проект №9.

4. Таширев A.Б. Новые промышленные биотехнологии получения альтернативных источников энергии, утилизации твердых бытовых отходов и очистки сточных вод. V Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання та організаційно-правові засади співробітництва України та КНР у сфері високих технологій”, 20 травня 2008 р. С. 123.

5. O.B. Tashyrev, N.A. Matvieieva, G.O. Tashyreva. “Polyresistance and superresistance of antarctic microorganisms to high concentrations of heavy metals”. SCAR/IASC IPY. Open Science ConferencePolar ResearchArctic and Antarctic Perspective in the International Polar Year”: Abstract Volume. St. Petersburg, Russia, July 8-11, 2008, p. 352.

6. V.A. Romanovskaya, P.V. Rokitko, G.O. Tashyreva. “Taxonomic diversity of microorganisms in typical biotopes of islands of the argentina archipelago (the western antarctic region)”, SCAR/IASC IPY. Open Science ConferencePolar ResearchArctic and Antarctic Perspective in the International Polar Year”: Abstract Volume. St. Petersburg, Russia, July 8-11, 2008, p. 365.7. G

.O. Tashyreva, G.O. Iutynska, O.B. Tashyrev. “Microbial communities of antarctic soil-lake substrata”, SCAR/IASC IPY. Open Science ConferencePolar ResearchArctic and Antarctic Perspective in the International Polar Year”: Abstract Volume. St. Petersburg, Russia, July 8-11, 2008, p. 366. 8. O.B. Tashyrev, N.A. Matvieieva, N.O. Gluschenko, P.V. Rokitko, V.A. Lytvynov. “New environment protection biotechnologies in antarctic region”, SCAR/IASC IPY. Open Science ConferencePolar ResearchArctic and Antarctic Perspective in the International Polar Year”: Abstract Volume. St. Petersburg, Russia, July 8-11, 2008, p. 447.

9. П.В. Рокитко, В.А. Романовская, Н.И. Гуща, А.Н. Михеев. Анализ экологического состояния бактериальных ценозов в почвенных экосистемах 10 км зоны ЧАЭС. Международная конференция «Радиопротекторы, эффективные при действии хронического облучения в малых дозах». 16-20 июня 2008 г., Николаев. С. 19.

10. Romanovskaya V.A., Tashyrev O.B., Ter-Kazarian S.Sh. Microbial diversity in typical biotopes of islands of the Argentina archipelago (the Western Antarctic Region). III Intern. Conference “Microbial Diversity: current situation, conservation strategy and biotechnological potentialities ICOMID 2008”. 27 September - 5 October, 2008. Perm – N. Novgorod – Perm. – P. 189-190.

11. Таширев А.Б., Матвеєва Н.А., Рокитко П.В., Таширева Г.О. «Розробка наукових основ створення мікробних технологій отримання молекулярного водню з органічних відходів». / Цільова комплексна программа наукових досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми водневої енергетики». Наукова звітна сесія, Київ, 12-13 листопада 2008 р. С. 50.

12. Таширев А.Б., Матвеева Н.А., Глущенко Н.А., Рокитко П.В., Литвинов В.А. «Новые природоохранные биотехнологии в Антарктике». IV Міжнародна науково-практична конференція «Біотехнологія, наука, освіта, практика». 11-13 листопада 2008 р., Дніпропетровськ. С. 103.

 

2009

1. Таширев А.Б., Романовская В.А., Рокитко П.В., Н.А. Черная, Шилин С.О., Таширева А.А., Кобзарь Л.И. Микробиологический анализ наземных биотопов Антарктики // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи. IV Міжнародна Антарктична Конференція, м. Київ, Україна, 12-14 травня 2009р. С. 107

2. Таширев А.Б., Кобзарь Л.И.,Серединин Е.С., Усенко В.П., Моргун С.И., Жарова В.П. Моделирование структуры и функции антарктических экосистем с помощью GIS-технологий. // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи. IV Міжнародна Антарктична Конференція, м. Київ, Україна, 12-14 травня 2009р. С. 114

3. Романовская В.А., Черная Н.А., Шилин С.О., Жарова В.П., Таширев А.Б. Распространение метилотрофов в наземных биотопах Антарктики // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи. IV Міжнародна Антарктична Конференція, м. Київ, Україна, 12-14 травня 2009р. С. 133

4. Матвєєва Н.А., Таширев О.Б., Чуркина Л.Н., Таширева А.А. Устойчивость антарктических микроорганизмов к антибитикам (о. Галиндез) // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи. IV Міжнародна Антарктична Конференція, м. Київ, Україна, 12-14 травня 2009р. С.149

5. Шилин С.О., Черная Н.А., Кобзар Л., Таширев А.Б., Романовская В.А. Устойчивость к УФ излучению микроорганизмов, изолированных из наскальных биотопов Антарктики // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи. IV Міжнародна Антарктична Конференція, м. Київ, Україна, 12-14 травня 2009р. С. 137

 

6. Романовская В.А., Черная Н.А. , Шилин С.О., Жарова В.П., Таширев А.Б. Скрининг дрожжей-продуцентов меланина в наземных антарктических биотопах // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи. IV Міжнародна Антарктична Конференція, м. Київ, Україна, 12-14 травня 2009р. С. 135

7. Таширева А.А., Романовская В.А., Жарова В.П. Идентификация гетеротрофных антарктических бактерий, полирезистентных к тяжелым металлам // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи. IV Міжнародна Антарктична Конференція, м. Київ, Україна, 12-14 травня 2009р. С.151

 

8. Таширев А.Б., Рокитко П.В., Таширева А.А., Матвеева Н.А., Кобзарь Л.И. Распространение металлрезистентных микроорганизмов на островах внутреннего шельфа Антарктического полуострова // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи. IV Міжнародна Антарктична Конференція, м. Київ, Україна, 12-14 травня 2009р. С. 153

9. Таширев А.Б., Рокитко П.В.,Таширева А.А., Матвеева Н.А. Устойчивость антарктических микроорганизмов к широкому спектру токсичных металлов // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи. IV Міжнародна Антарктична Конференція, м. Київ, Україна, 12-14 травня 2009р. С.155

10. Таширев А.Б., Рокитко П.В., Матвеева Н.А. Частота встречаемости металлрезистентных антарктических микрорганизмов // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи. IV Міжнародна Антарктична Конференція, м. Київ, Україна, 12-14 травня 2009р. С.157

11. Таширев А.Б., Рокитко П.В., Матвеева Н.А., Жарова В.П. Полирезистентность антарктических штаммов к токсичным металлам Hg2+, Cu2+, Ni2+, Cr(VI), Co2+ // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи. IV Міжнародна Антарктична Конференція, м. Київ, Україна, 12-14 травня 2009р. С.159

12. Таширева Г.О. , Матвеєва Н.А., Іутинська Г.О. Взаємодія антарктичних штамів Enterobacter hormaechi та Brevibacterium antarcticum з розчинними сполукамиміді(II). // XII з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського. Тези доповідей. 25-30 травня 2009р., Ужгород. С. 82

13. Таширев О.Б., Рокитко П.В., Матвеєва Н.А., Левішко А.С. Металрезистентність антарктичних мікроорганізмів. // XII з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського. Тези доповідей. 25-30 травня 2009р., Ужгород. С. 118.

14. Романовская В.А., Таширев А.Б., Рокитко П.В., Шилин С.О., Черная Н.А. Микробное разнообразие в наземных биотопах на островах западной Антарктики. // XII з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського. Тези доповідей. 25-30 травня 2009р., Ужгород. С. 128

15. Таширев А.Б., Матвеєва Н.А., Таширева А.А. Устойчивость к металлам пигментированных (меланинсинтезирующих) антарктических микроорганизмов.//XII з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського. Тези доповідей. 25-30 травня 2009р., Ужгород. - С. 134

                                                     2010

1. O. Tashyrev, N. Matvieieva, P.rokitko, I. Prytula. The Novel Biotechnology for Solid Waste Utilization, Purification of Toxic Leachate and Methane Production // VII Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання та організаційно-правові засади співробітництва України і КНР в сфері високих технологій", Київ, 2 червня 2010. - С. 86-89.

2. Притула І.Р., Матвєєва Н.А. Синтез водню спороутворюючою природною мікробною асоціацією // Матеріали ХІ конференції молодих вчених (Київ 22-24 червня 2010р., ІФРіГ НАН України). Київ, 2010. - С. 330.

3. Мацелюх О.В., Левішко А.С., Варбанець Л.Д. Bacillus sp. - продуцент протеолітичних ферментів / (Х Український біохімічний з'їзд - Одеса, 13-17 вересня 2010) Український біохім. журнал. - 2010. - 82, №4 (додаток 2) - С. 279.

4. Говоруха В.М., Левішко А.С. Анаеробні мікроорганізми глибинних осадів Чорного моря // Міжнародна конференція молодих науковців "Біологія: від молекули до біосфери" - Харків, 18-21 листопада 2010, -С. 183.

5. Метвєєва Н.А., Левішко А.С., Таширева Г.О., Рокитко П.В., Притула І.Р., Таширев О.Б. "Розробка та оптимізація головних інженерних показників дослідно-промислової технології отримання молекулярного водню з органічних відходів" / Звітня наукова сесія "Фундаментальні проблеми водневої енергетики" - Київ, 24-25 листопада 2010. - С. 43